Návod k použití kontaktních čoček

Příprava

 • Novou čočku můžete použít pouze pokud byla ponořena v roztoku a uzavřena v neporušeném obalu uzavřeném fólií.
 • Před použitím čočky si důkladně umyjte ruce a osušte je.
 • Nepoužívejte kontaktní čočky jiné osoby.

Nasazování čoček

Před nasazením opláchněte čočky multifunkčním roztokem
a zkontrolujte, zda jsou orientované na správnou stranu
(obr. 1). Položte čočku na špičku ukazováčku a prostředníčkem stáhněte dolů spodní víčko. Ukazováčkem druhé ruky
vytáhněte nahoru horní víčko. Nasaďte čočku na oko (obr. 2).

Sundavání čoček

Roztáhněte víčka prostředníčky obou rukou. Podívejte se
nahoru a ukazováčkem spodní ruky opatrně stáhněte čočku dolů, na bílou část oka. Jemně uchopte čočku bříšky palce
a ukazováčku (obr. 3). Stejným způsobem sundejte druhou čočku

Čištění a dezinfekce

Kontaktní čočky pro opakované použití je nutné čistit, dezinfikovat a uchovávat přesně podle pokynů uvedených na obalu multifunkčního roztoku a doporučení specialisty.

Po sejmutí čočky je doporučeno její mechanické očištění promnutím. Za tímto účelem položte čočku na čistou, suchou dlaň a aplikujte několik kapek multifunkčního roztoku. Následně jemně protřete prstem jednu, a následně druhou stranu čočky. Po vyčištění opláchněte čočku multifunkčním roztokem, nalijte roztok do nádobky pro uchovávání čoček a umístěte tam čočku.

Velmi důležitá je řádná hygiena pouzdra na čočky. Vždy po nasazení čoček pouzdro vypláchněte čerstvým multifunkčním roztokem a nechte jej otevřené vyschnout. Pouzdro pravidelně vyměňujte za nové v souladu s doporučením specialisty.

Jednodenní kontaktní čočky jsou určeny na jedno použití, po sundání se vyhazují. Nikdy znovu NENASAZUJTE jednodenní čočky. Jednodenní čočky nejsou navrženy pro čištění a dezinfekci a použití na více jak jeden den. Jednodenní čočky, které budou opětovně použity, se mohou zničit a mohou vystavit uživatele většímu riziku během nošení, spojenému
s infekcemi očí a jinými problémy.

Když čočka vyschne

Zvlhčete čočku pomocí multifunkčního roztoku (dezinfekce, opláchování a uchovávání) v souladu s výše uvedenými pokyny, které se týkají dezinfekce a oplachování.

Bezpečnost

 • Kontaktní čočky je nutné používat, čistit, dezinfikovat a měnit v souladu s pokyny specialisty. Pokud máte pochybnosti, požádejte jej o radu.
 • V případě zarudnutí, podráždění nebo bolesti v oku okamžitě sundejte čočky a vyhledejte odbornou pomoc.
 • Zabraňte znečištění čoček líčidly, aerosolovými spreji a pobytem v zakouřených místnostech. Líčidla se nanášejí až po nasazení čoček, odlíčení provádějte po sundání čoček.
 • Poškozené, znečištěné nebo poškrábané čočky je nutné okamžitě vyměnit za nové.
 • Pozor na dlouhé nehty. Pod nimi se mohou hromadit bakterie. Poškrábané oko je mimořádně náchylné k infekcím.
 • Čočky uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Při provozování vodních sportů lze kontaktní čočky nosit pouze společně s vodotěsnými brýlemi.
 • Používáte-li čočky dlouhodobě, sundejte je a vyhoďte večer před termínem výměny. V takovém případě by měly být nové čočky nasazeny následující den ráno.
 • Čočky pro opakované použití musí být po sundání vyčištěny a vydezinfikovány v souladu s návodem.

Příprava

 • Nespěte v kontaktních čočkách, pokud vám to váš oční specialista výslovně nedoporučil.
 • Čočky nepoužívejte delší dobu, než je doporučeno specialistou.
 • K čištění a dezinfekci používejte výhradně prostředky doporučené specialistou.
 • Nenoste čočky při používání očních kapek, pokud specialista nedoporučí něco jiného.
 • Nepoužívejte sliny k navlhčení čoček.
 • Nepoužívejte k oplachování čoček vodu z kohoutku.